Tidigare evenemang

Loppis i Nannberga 30 juni 2019

Söndag den 30 juni var det åter Loppis vid Nannberga skola. Det var det elfte i ordningen. Ett 20-tal säljare hade bokat bord och bjöd ut många olika varor. Som vanligt hade vi tur med vädret då det var en av årets varmaste dagar så långt. Under de första två timmarna besöktes arrangemanget av uppemot 100 personer och de flesta säljarna var nöjda med dagen.

Nöjda är vi i hembygdsföreningen också att vi lyckats samla så många, inte bara Götlundabor, utan även utsocknes. Vi tackar alla som ställt upp och jobbat före, under och efter med arrangemanget.

Frimärken och mynt 27 april 2019

Lördag den 27 april var frimärkshandlare Staffan Andersson från Frimärkstjänst i Örebro inbjuden att berätta om frimärkets historia. Han bjöd på en postal resa om hur försändelser skickades under Vasatiden och fram till idag. De stora förändringar som gjordes i och med att frimärket lanserades i mitten av 1800-talet. Även om portot initialt var för dyrt för allmogen möjliggjorde frimärket efterhand att alla kunde förmedla hälsningar till anhöriga och vänner. När posten nu meddelat att man sannolikt kommer att minska brevutdelningen till kanske endast varannan dag kunde Staffan berätta att i de stora städerna kunde posten delas ut upp till sju gånger per dag.

Staffan Andersson

Vykorten som har sin egen historia var nästa ämne för Staffan. Frimärket bidrog till att olika vykort, gratulationskort, reklamkort och givetvis jul- och påskhälsningar blev mycket populära. Samlande av sådana är mycket populärt och där är det oftast motivsamlandet som är intressantast. Avslutningsvis redogjorde han kort om myntets historia. Efter föreläsningen fick deltagarna i samband med fikat möjlighet att få medtagna objekt värderade.

Tyvärr så var konkurrensen om götlundaborna hård denna lördag men de som kom kom och lyssnade på Staffan Andersson fick lära sig en hel del om frimärken, vykort och mynt.

Årsmöte 23 mars 2019

Den 23 mars hölls årsmöte i föreningslokalen i Nannberga. 15 personer närvarade. Efter de sedvanliga årsmötesförhandlingarna serverades kaffe och semla. Trubaduren Kjell Hult underhöll sedan deltagarna sång och gitarrspel. Under en knapp timme fick vi höra många kända men även mindre kända visor.

Trubaduren Kjell Hult

Tommy Karlsson valdes som ordförande för ytterligare ett år. Nya i styrelsen blev Dag Larsson. Övriga ledamöter omvaldes. Efter årsmötet avtackades Lars Fogelberg som nu slutar efter en lång tid som styrelseledamot.

Tommy Karlsson avtackar Lars Fogelberg
Servering

Loppis i Nannberga 1 juli 2018

Föreningen anordnade sin 10:e Loppis den 1 juli. Som vanligt sken solen från en nästan molnfri himmel. Kanske det fina vädret påverkade antalet säljare och besökare som var lite färre än tidigare år. Dessutom har ju konkurrensen blivit tuffare. Nu under sommaren arrangeras loppisar varje helg på många platser i vår närhet. Men de flesta som var på plats verkade trivas med såväl utbudet av varor som att få träffa nya och gamla bekanta. 

Vi återkommer nästa år med ett nytt loppis, men innan dess ska höstens och vårens program läggas. Föreningen har sitt nästa möte den 13 augusti. Om du har några förslag på aktiviteter så hör gärna av dig till någon av styrelseledamöterna.

Försäljning på Nannberga loppis

Trafikinformation den 15 april 2018

Drygt 20 personer hade kommit till Nannberga gamla småskola för att lyssna på den mycket uppskattade informationen av Klemens Danielsson som berättade om förändrade trafikregler och trafikmärken för ”gamla” körkortsinnehavare.

Klemens inledde med att förklara de olika beteckningarnas betydelse som finns i körkortet och som flera av deltagarna inte hade noterat på de nyare körkorten. AM t ex betyder att man är behörig att köra moped klass 1 (EU-moppe) och 2 samt motorredskap som går i högst 30 km/tim.

Klemens Danielsson håller föredrag i Nannberga skola

Huvuddelen av informationen handlade dock om olika trafikregler. Bland dessa om hur man ska lämna företräde eller har förkörsrätt vid korsningar med olika skyltning. Polismans tecken gäller alltid i första hand oavsett annan skyltning. Därefter kommer trafikljus och sedan eventuell ”lämna företrädes”-skylt eller högerregeln. Körning i rondeller sparade Klemens till sist då han visste att det skapar många frågor och diskussioner, vilket också besannades. En viktig regel är att man ska blinka endast när man kör ut ur rondellen.

Nya vägmärken är inte så vanligt nu och det kan man förstå eftersom det idag redan finns en bra bit över hundra olika trafikskyltar. Dessa delas i huvudsak in i förbudsmärken, väjningspliktsmärken, varningsmärken och påbudsmärken. När de första körkorten togs vid Kurt Holms bilskola i Arboga på 1930-talet räckte det för körkortsaspiranterna att lära sig de 20-talet vägmärken som då fanns.

Många frågor från de intresserade deltagarna besvarades och diskuterades som avslutning vid den 2-timmar långa informationen.