På gång

Kallelse till årsmöte 2021

Aktuella restriktioner kommer att avgöra om mötet hålls inomhus eller utomhus. En viktig punkt på dagordningen är frågan om vad vi ska göra med föreningslokalen Nannberga skola. Föreningens ekonomi klarar inte längre att underhålla fastigheten och därför måste vi hitta en lösning om lokalens framtid. Viktigt att ni medlemmar närvarar. 

Del 2 av jubileumsboken 7 000 år i Götlundabygden är under produktion och beräknas utkomma i september 2021. De som vill sponsra tryckningen av boken eller förhandsbeställa exemplar är välkomna att kontakta föreningen (westansjo@telia.com eller 070-4446144).

Nya medlemmar hälsas välkomna. Årsavgiften är som tidigare 100 kr/person och 150kr/familj. Avgiften betalas till bankgiro 515-0628 eller via swish 1233978210. 

Välkomna!

När: Lördagen 8 maj kl. 14.00
Var: Nannberga småskola