På gång

Kallelse till 100:e årsmötet i Götlunda Hembygdsförening 21 mars

Efter årsmötesförhandlingarna föreläser Pernilla och Thomas Hjelt om Götlunda historia och presenterar sin kommande bok 7 000 år i Götlundabygden som är en samproduktion med hembygdsföreningen.

Nya medlemmar hälsas välkomna. Årsavgiften är som tidigare 100 kr/person och 150kr/familj. Avgiften betalas till bankgiro 515-0628.

På årsmötet serveras kaffe och semla.

Välkomna!

När: Lördagen 21 mars 2020 kl 14,00
Var: Nannberga småskola