Historia

Människor har levt i trakten av Götlunda under många tusen år, redan från tiden då de högsta bergen här endast var små öar i en dåvarande havsvik. Det är också den fornlämningstätaste socknen i Arboga kommun. Det äldsta kända spåret efter Götlundabor finns på Kuphälla i Urvalla, där stenåldersmänniskor jagade sälar för 7000 år sedan. Flera andra boplatser, liksom stenyxor från stenåldern har också hittats runt om i socknen. Under järnåldern ökade befolkningen och från denna tid finns bland annat två runstenar, ett flertal gravfält och tre fornborgar.

Götlunda socken är känd sedan medeltiden, men har förändrats en hel del under åren. Under tidig medeltid sträckte sig socknen betydligt längre öster ut, och täckte bland annat nuvarande Arboga stads södra delar.  I och med kommunreformen 1862 fick Götlunda församling ansvar över de kyrkliga frågorna medan Götlunda landskommun tog hand om de borgliga. Kommunen upphörde när den 1952 gick upp i Glanshammars kommun, och ett par årtionden senare byttes denna kommun mot Arboga, dit Götlunda idag hör. I samband med kommunbytet bytte Götlunda församling stift från Strängnäs till Västerås stift. Också församlingen försvann, när den 2002 blev en del av Arbogabygdens församling.

Götlundas första omnämnande är i ett brev som sannolikt kan dateras till 1314 men möjligen är den från runt 1280. Där skrevs det som De Gøtælundum, vilket troligen betyder götarnas offerplats, men göt kan också tänkas syfta på Oden. Götlunda socken kan dock ha bildats redan under andra halvan av 1000-talet och då också fått sin första kyrkobyggnad.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *