Besöksmål

Götlunda kyrka

Koordinater: 59°21’22.0″N 15°40’00.1″E

Götlunda kyrka
Götlunda kyrka, byggd 1772 (Foto: Historiebruket)

Enligt en äldre tradition uppfördes den första kyrkan i Götlunda på 1000-talet. Det ska ha varit en mindre träbyggnad. Ganska snabbt ska denna byggnad ha ersatts av en stenbyggnad med torn som fungerade som en försvarskyrka och bekostades av hövitsman Eric Göthe. I ett brev från ärkebiskopen och fyra andra biskopar daterat 1440 utlovas 40 dagars avlat åt alla dem som besöker Götlunda kyrka vid vissa högtider. Under 1740-talet revs den gamla kyrkan och en ny vitputsad barockkyrka uppfördes på dess plats. Sitt nuvarande utseende fick kyrkan efter att sakristian färdigställdes 1897.

Den gamla prästgården
Intill kyrkan finns en prästgård, som troligtvis är från 1600-talet (Foto: Historiebruket)
Sockenmagasin
På kyrkogården står också ett sockenmagasinet från 1760 (Foto: Historiebruket)

Fårtallen

Koordinater: 59°21’09.0″N 15°39’54.2″E

Fårtallen
Intill Gamla Europavägen står Fårtallen (Foto: Pål-Nils Nilsson, RAÄ Kulturmiljöbild, CC BY 2.5 SE)

Ett av Götlundas kändaste landmärken är Fårtallen, en paraplytall intill Gamla örebrovägen. Enligt sägnen så fick den sitt namn när en skock får som tagit skydd under tallen vid ett oväder dödades av ett blixtnedslag.

Soldattorpet Stormens

Koordinater: 59°18’16.51″N 15°40’45.65″E

Stormens torp
Torpet där soldat Storm bodde (Foto: Historiebruket)

Stormens är ett gammalt välbevarat soldattorp, där en soldat vid namn Storm bodde på 1800-talet. Han arbetade också som stenhuggare.

Urvallastenen

Koordinater: 59°22’25.81″N 15°39’36.27″E

Runsten vid Runeberg
Runstenen vid Runeberg är rest efter Holme, Gunnas make, av hans två söner Ulv och Anund (Foto: Historiebruket)

Vid Runeberg omkring två kilometer norr om kyrkbyn står en av Götlundas två runstenar. Den har ristningar på båda sidor och en inskrift som lyder: ”Ulv och Anund läto resa stenen efter Holme, sin fader, Gunnas make.” Hundra meter norr om runstenen finns en skeppssättning.

Kung Sigges sten

Koordinater: 59°18’16.51″N 15°40’45.65″E

Kung Sigges sten
Kung Sigges sten (Foto: Phlanx, Wikimedia Commons, CC BY 3.0)

Den andra stenen finns i Lunger, den så kallade Kung Sigges sten, som Götlunda hembygdsförening har använt i sin logotyp. Inskriften, som är i en drake, lyder: ”Helgulv och Gerlev de gjorde (minnesmärket) efter Sigmund, sin broder.” Omkring stenen finns ett gravfält där det bland annat finns en skeppssättning, en treudd och tre röse. Runstenen står mitt i skeppssättningen.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *