Om föreningen

Ur föreningens stadgar:

Götlunda Hembygdsförening, som bildades den 6 november 1920, tog till sin huvuduppgift att verka för bättre kännedom om hembygdens natur och arbetsliv samt slå vakt om gamla minnen och vårda dessa åt efterkommande. Genom utflykter och resor såväl inom som utom socknen bör medlemmarna göra sig väl förtrogna med olika kulturminnen, studera kulturfynden och medverka till uppförande av en hembygdsgård med eventuellt museum. Föreninge skall dessutom understödja sockenforskning för att därigenom berika bygdens historia samt i mån av tillgångar utge materialet i tryck.

Föreningens styrelse

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *