UPPSKJUTET 100:e årsmötet i Götlunda Hembygdsförening 21 mars

OBS! Med anledning av spridningen av coronaviruset skjuter vi i enlighet med rekommendationer från Sveriges hembygdsförbund upp årsmötet för 2020. Vi återkommer senare med ett nytt datum för årsmötet.

Efter årsmötesförhandlingarna föreläser Pernilla och Thomas Hjelt om Götlunda historia och presenterar sin kommande bok 7 000 år i Götlundabygden som är en samproduktion med hembygdsföreningen.

Nya medlemmar hälsas välkomna. Årsavgiften är som tidigare 100 kr/person och 150kr/familj. Avgiften betalas till bankgiro 515-0628.

På årsmötet serveras kaffe och semla.

Välkomna!

När: Lördagen 21 mars 2020 kl 14,00
Var: Nannberga småskola