Götlunda hembygdsförening

Välkommen till Götlunda hembygdsförenings webbsida!


7000 år i Götlundbabygden nominerad till årets hembygdsbok

Västmanlands hembygdsförbund har nominerat hembygdsföreningens bok till den fina utmärkelsen årets hembygdsbok. Lär mer.


Kallelse till årsmöte 2021

Alla medlemmar hälsas välkomna till Götlunda hembygdsförenings årsmöte som hålls lördagen den 8 maj  i Nannberga småskola. Läs mer.


Ny bok om Götlundas historia

I samband med vårt 100-årsjubileum 2020 gav hembygdsföreningen ut boken 7000 år i Götlundabygden. Du kan nu beställa boken här.


Den 12 september presenterades den nya Götlundaboken ”7000 år i Götlundabygden” av Götlunda Hembygdsförening. Sponsorer och de som förhandsbeställt boken var särskilt inbjudna till boksläppet som hölls på Hasta gård. Läs mer.