Götlunda hembygdsförening

Välkommen till Götlunda hembygdsförenings webbsida!


Lördag den 27 april var frimärkshandlare Staffan Andersson från Frimärkstjänst i Örebro inbjuden att berätta om frimärkets historia. Han bjöd på en postal resa om hur försändelser skickades under Vasatiden och fram till idag. Läs mer.

Staffan Andersson